24 czerwca 2022 r. zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Uroczysta gala odbyła się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Orli

biały budynek z poziomym niebieskim pasem

Zakończono kolejną bardzo ważną gminną inwestycję przebudowę stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, która zaopatruje w wodę mieszkańców z gminy Orla, Boćki oraz z Gminy Bielsk Podlaski.

przejscie dla pieszych w tle budynek szkoły

Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim zakończył prace związane z wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Bielskiej w Orli

Za nami IX Piknik Rodzinny. Jak co roku impreza odbyła się przy Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli.

W sobotę 4 czerwca 2022 r. w Malinnikach odbył się Piknik z Lokalną Grupą Działania „Puszcza Białowieska

papierowy domek ustawiony na trawie

Wójt Gminy Orla przypomina, iż każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW ma obowiązek składnia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Wójt Gminy Orla ogłasza XVI Gminny Konkurs na „Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla”. Zgłoszenia do konkursu należy składać do 20 czerwca 2022 r.

boisko szkolne

Więcej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, w sali konferencyjnej UG – II piętro o godz. 10.00.

Więcej

W maju b.r. do użytku pracowników obsługi komunalnej Urzędu Gminy Orla trafił kolejny sprzęt - fabrycznie nowa przyczepa Burtowa typu Tandem o ładowności 10t

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wójt Gminy Orla informuje, iż w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3, Gmina Orla otrzymała wsparcie finansowe

Więcej

W dniu 27 kwietnia b.r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim  odbyła się uroczystość powołania na stanowisko Komendanta jednostki

Gmina Orla zakupiła sprzęt komunalny – samochód marki Mercedes-Benz 316 Sprinter, który będzie służył pracownikom obsługi komunalnej do prowadzenia prac porządkowych na terenie Naszej gminy.

Więcej

Obywate Ukrainy mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne

budynek gminnego centrum kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Orli rusza z realizacją dwóch projektów! Będą organizowane zajęcia twórcze (rękodzielnicze), kulinarne i warsztaty śpiewu. Zostanie też zakupione nowe wyposażenie.

Na ukończeniu są prace związane z przebudową budynku po byłym Ośrodku Zdrowia na Dzienny Dom Pomocy w Orli.

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi

Więcej

kot

W 2022 roku ponownie ruszył program sterylizacji lub kastracji oraz znakowania psów i kotów dla mieszkańców gminy Orla, który będzie dofinansowany z budżetu gminy Orla zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu kastracji lub sterylizacji oraz znakowania zwierząt właścicielskich na 2022 rok na terenie gminy Orla.

ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.

flaga ukrainy

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Приймаємо заяви на одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на особу.

Więcej

 

droga asfaltowa w tle cerkiew

Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim wspólne z Gminą Orla, dzięki dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przebuduje część drogi powiatowej na odcinku Szczyty-Dzięciołowo – Szczyty-Nowodwory o długości 990 mb

niebieski plecak z wystającymi artykułami szkolnymi

W Gminie Orla ruszyła spontaniczna pomoc osobom przyjeżdżającym z Ukrainy do Polski. Wśród nich jest sporo dzieci, które zaczynają naukę w Szkole Podstawowej w Orli.

W związku z trwającą sytuacją i potrzebą niesienia pomocy ukraińskim uchodźcom, Gmina Orla kontynuuje zbiórkę niezbędnych produktów.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Więcej

Więcej

Mając na uwadze zaistniałą sytuację i potrzebę niesienia pomocy ukraińskim uchodźcom Wójt Gminy Orla wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi ogłasza zbiórkę żywności i środków higienicznych.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na polecenie MSWiA zorganizował całodobowy punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, Wójt Gminy Orla informuje, iż od piątku 25 lutego 2022 r. zostały podjęte działania mające na celu pomoc humanitarną osobom przybywającym z obszaru objętego wojną.

Gmina Orla w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w dniu 25 lutego 2022 r. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pt.: „Dzienny Dom Pomocy w Orli – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych dla Seniora”

Logotyp granty PPGR

Gmina Orla pozyskała środki finansowe na realizację projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Logotyp Cyfrowa Gmina

Gmina Orla pozyskała środki finansowe w wysokości 100 000 złotych na realizację projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina”

Więcej

Więcej

Reprezentanci urzędów z powiatu bielskiego siedzący przy stole

 

W dniu 8 lutego 2022 r. Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW "Orlanka"

Dzięki sercom dobrych ludzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli ma możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego tj. wózka inwalidzkiego

Więcej

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

kobieta i mężczyzna na przystanku autobusowym

Uprzejmie informuję, iż w 2022 roku są kontynuowane kursy autobusowe na linii komunikacyjnej Bielsk Podlaski – Parcewo – Wólka/Spiczki – Orla – Krywiatycze.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Orla składają w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli przy ul. Mickiewicza 5

pudełka z paczkami ustawioe na tylym siedzeniu samochodu

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią już po raz drugi spotkanie wigilijne dla osób samotnych i potrzebujących organizowane corocznie przez Wójta Gminy Orla ograniczyło się do przekazania paczek świątecznych

Herb województwa podlaskiego

W związku z trwającą sytuacją przygraniczną Gmina Orla pozyskała środki finansowe z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 50 000,00 zł, jako pomoc finansową dla gminy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy.

W czasie stanu epidemicznego bardzo ważna jest pomoc potrzebującym – w ostatnich dniach z inicjatywy Wójta Gminy Orla - Leona Pawluczuka w ramach dodatkowych działań, zorganizowano wsparcie w formie rzeczowej na rzecz Domu Opieki „Jesień Podlasia” pod dyrektorstwem Pani Joanny Cylwik.

Święta Bożego Narodzenia - to wyjątkowy czas radości i nadziei, życzliwości i spotkań w gronie najbliższych

Więcej 

W dniu 3.12.2021 r. w Szkole Podstawowej w Orli odbyła się Akcja #CiastodlaŻołnierzy.

prace konkursowe

W dniu 7 grudnia 2021 r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny ogłoszony przez Wójta Gminy Orla na plakat/ulotkę pt. „Zaszczep się dla siebie i innych”.

prezenty dla dieci

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Pomyślmy więc o dzieciach, które nie mają obok siebie bliskich. A wiemy, że tak niewiele potrzeba, aby na ich twarzach pojawił się uśmiech.

nowo wyremotowana ulica

Dobiegły końca roboty drogowe przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Orla-Koszele