OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ORLA

 

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 39/2021 Wójta Gminy Orla z dnia 16 lipca 2021 r.

ogłaszam nabór wniosków o przyznanie grantu

w Projekcie grantowym pn.: „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej” w Gminie Orla, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Wnioski o przyznanie grantu można składać tylko w formie papierowej, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Orla lub za pośrednictwem operatora pocztowego od dnia 19 lipca 2021 r. do dnia 9 sierpnia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia – decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Gminy Orla.

            Warunki uczestnictwa w Projekcie grantowym szczegółowo określa Regulamin naboru i realizacji Projektu. Udział w Projekcie mogą wziąć wyłącznie gospodarstwa domowe z terenu Gminy Orla. Wysokość grantu wynosi do 75% kosztów realizacji Projektu, z uwzględnieniem limitów opisanych w Regulaminie.

            Informacji w zakresie naboru udziela pracownik Urzędu Gminy Orla: Pani Urszula Czykwin, pokój nr 4, tel. 85 730 57 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            Dodatkowych informacji i wyjaśnień w kwestiach technicznych dotyczących instalacji OZE będą udzielali wyłonieni Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:

1) Pan Dariusz Link – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne) dostępny pod nr telefonu 508 378 275 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Orla w dniach 23 i 30 lipca 2021 r. oraz 6 sierpnia 2021 r. w godzinach 09:00-12:00.

2) Pan Stanisław Kuźmiński – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej (instalacje kolektorów słonecznych) dostępny pod nr telefonu 602 593 982 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Orla w dniu 26 lipca 2021 r. w godzinach 10:00-12:00

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

 

Załączniki:

Regulamin

Wniosek o udzielenie grantu

Umowa powierzenia grantu

Pismo dot. oceny pozyskanych ofert - instalacja fotowoltaiczna

Pismo dot. oceny pozyskanych ofert - kolektory słoneczne

Wzór formularza ofertowego (zalecany)

Wzór umowy z Wykonawcą

Wzór protokołu odbioru

Wniosek o wypłatę grantu

Schemat instalacji PV z zestawieniem elementów