„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

 

orzeł i byk

 

Obwieszczenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim dotyczące wydania decyzji Nr 342/2021 o zezwoleniu na   realizację inwestycji drogowej polegającej na: "rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 1686B Gredele- Gredele Kolonia do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273 od km rob. 0+000,0 do km rob. 0+423,0"

Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 18 rok życia oraz zamieszkują na terenie Polski. Do udziału w szkoleniach zachęcamy szczególnie osoby z niepełnosprawnościami, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok.

„Moda na EtnoFit” to nowy projekt Fundacji Kulturalna Przestrzeń z Piekoszowa, którego działania polegać będą na promowaniu staropolskiej kuchni regionalnej i łączeniu tego co tradycyjne ze zdrowym odżywianiem.

Projekt skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora, uniwersytetów Trzeciego Wieku i Uniwersytetów Ludowych z 16 województw z całej Polski.

 

Więcej

Praktyczny kurs pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkoli

 

Więcej

Nowy konkurs PARP ma na celu popularyzację w polskich przedsiębiorstwach idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie. Wyłonione w konkursie najlepsze przedsięwzięcia i narzędzia mogą liczyć na promocję oraz nagrody finansowe. Projekty będzie można zgłaszać od 31 sierpnia do 21 września 2021 r. Konkurs finansowany jest z Programu Inteligentny Rozwój.

Zapraszamy na 40. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, który odbędzie się w dniach 13-18.09.2021 r. w Soborze św. Trójcy w Hajnówce

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udział u projekcie Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Więcej

rolniczki motorem innowacjiPodlaska Izba Rolnicza włączyła się w organizację III edycji konkursu ,,Rolniczki motorem innowacji w Polsce”, przygotowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

 

 

Więcej

W związku z realizacją projektu ,,Chwytaj szansę!- rozwój kompetencji cyfrowych i umiejętności społecznych osób 50+ z województwa podlaskiego i warmińsko- mazurskiego’’ przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, serdecznie zapraszamy do wsparcia przy organizacji grupy docelowej mającej wziąć udział w projekcie. Projekt ma na celu podniesienie umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych u 100 osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi w wieku 50+ z województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. 

Wspólna polityka rolna lipiec minister zaprasza www

Więcej

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Konkurs pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania” kierowany jest do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego (dalej: ZRM) i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej (dalej: OSP) z obszarów wiejskich.

Więcej

pronar logo Zostań spawaczem, dołącz do AKADEMII PRONARU!

Logo OHP i dokariery.pl

Zdobycie praktycznego zawodu, bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, a także nauka
w szkole podstawowej i branżowej I stopnia – to główne korzyści z uczestnictwa
w Ochotniczych Hufcach Pracy, do których właśnie trwa rekrutacja.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. (M.P z 2021 r. poz. 472) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł.

Więcej

Więcej

logo KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na platformie ePUAP usługę „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”, co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

Więcej

Kim są organizatorzy programów stypendiów w Polsce? Jakie typy stypendiów – naukowe, artystyczne, socjalne, sportowe – są najpowszechniejsze? Skąd pochodzą środki na stypendia? W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na organizację programów stypendialnych? Odpowiedzi na te i na inne pytania znajdują się w raporcie „Mapa stypendiów III” z kompleksowego badania o stypendiach przyznawanych przez samorządy, organizacje pozarządowe, firmy i szkoły. Raport dostępny jest za darmo na portalu www.mojestypendium.pl.

Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób z niepełnosprawnościami

 

dłoń ustawiająca wieżę z monetKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. W 2021 r. zostanie wypłacona – z urzędu bez konieczności składania wniosku – zarówno trzynasta jak i czternasta emerytura.

dłoń układająca coraz wyższe stosy monetKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3 marca 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wznawia rehabilitację leczniczą w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od 1 marca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.