Niezmiernie miło jest nam poinformować mieszkańców Gminy Orla, że w dniu
22 listopada br. do gminy dostarczono nowy autobus typu BUS marki MERCUS, zakupiony na potrzeby Urzędu Gminy Orla.

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego.

15 listopada b.r. w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele władz samorządowych powiatu bielskiego oraz powiatu hajnowskiego otrzymali z rąk wicewojewody podlaskiego Tomasza Madras symboliczne czeki potwierdzające przyznanie dofinansowania na inwestycje, które będą realizowane w ramach programu Polski Ład

Pielęgniarka chwutająca starszą kobietę za ręke

W Orli w budynku po byłym ośrodku zdrowia powstaje Dzienny Dom Pomocy dla seniorów.

5 listopada 2021 r. w Orli obchodziliśmy 79. Rocznicę Zagłady Orlańskich Żydów. Tradycyjnie rozpoczęliśmy Marszem Pamięci na kirkut, gdzie Wójt Gminy Orla Pan Leon Pawluczuk wspomniał o smutnej historii dawnych mieszkańców Orli oraz  odczytał list od...

 

 

 

Więcej

Urząd Gminy Orla poszukuje właścicieli psów, które przybłąkały się na teren naszej gminy

103 lata temu, 11 listopada 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość.

Strategia terytorialna dla Partnerstwa Południowo-Wchodniego Podlasia

Trwają prace nad pierwszą wspólną Strategią Terytorialną dla 28 gmin i 3 powiatów Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, którego gmina Orla jest członkiem.

30 września zakończył się Narodowy Spis Powszechny ludności i Mieszkań 2021. Nadszedł czas na kolejny etap, czyli #BadanieKontrolne, które zostanie przeprowadzone telefonicznie od 12 do 24 listopada 2021 r. na losowej grupie 100 000 respondentów. Celem badania jest ocena jakości danych pozyskanych w Spisie Powszechnym.

podstawa turbiny wiatrowej

W ramach kursowych zajęć dydaktycznych „Odnawialne źródła energii” studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku EKOBIZNES z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 27 października 2021 roku odwiedzili gminę Orla.

budynek szkoły w orli

Gmina Orla w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 910 000,00 zł na realizację zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli”.

budynek w trakcie remontu

Rozpoczęto roboty budowlane polegające na „Rozbudowie, przebudowie stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze”.

cztery dziewczyny grające na instrumentach dentych oraz mała dziewczynka stojąca przed nimi

Uczcijmy wspólnie kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości! Wszyscy razem, bez względu na to, gdzie będziemy – 11 listopada w samo południe zaśpiewajmy Mazurka Dąbrowskiego!

13 października br. w Szkole Podstawowej w Orli obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej

Wójt Leon Pawluczuk otrzymuję prezent od studentów

W dniu 12 października 2021 r.  w Gminnym Centrum Kultury w Orli gościliśmy studentów Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Dziękujemy za udział

Od 1 kwietnia do 30 września br. (do godzimy 24:00) trwał Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest to badanie statystyczne realizowane jest raz na 10 lat w niemal każdym kraju na świecie, zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, takich jak UE i ONZ.

Podlaska Sieć Internetowa z siedzibą w Białymstoku rozprowadza na terenie Gminy Orla światłowody, które zapewnią dostęp do Internetu.

W okresie od 17 września do 28 września 2021 r. odbyły się zebrania, podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw, zdecydowali, na co przeznaczą fundusz sołecki w 2022 roku

Za nami uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej.

boisko szkolne

Z radością informujemy, że już działamy w gminie Orla w miejscowościach Wólka Wygonowska, Moskiewce, Czechy Zabłotne, Reduty, Mikłasze, Koszele, Orla

kobiety z koła gospodyń pod zielonym namiotem

W dniu 12 września 2021 r. w Dąbrowie Białostockiej odbyły się Dożynki Wojewódzkie.

nowoczesna lampa uliczna LED

Dobiegła końca inwestycja pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Orla” (I etap).

czerwoje jabłko lerzące na stosie ksiąrzek

Upłynęły słoneczne wakacje, skończył się czas wypoczynku, zabrzmiał pierwszy dzwonek, a więc rozpoczął się nowy rok szkolny 2021/2022

Urząd Gminy Orla informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2021 r. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim przekazało Uproszczone plany urządzenia lasu

Więcej

Rozpoczęto realizację inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1678B Orla – Mikłasze na odcinku ulicy Elizy Orzeszkowej w Orli”.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o. o. z Bielska Podlaskiego rozpoczęło realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1681B Orla – Koszele.

Tegoroczna edycja otrzymała podtytuł „NATURALNIE WERTEPOWE STRONY ŚWIATA”. Kolejny raz zaklinano rzeczywistość i wędrowano poprzez wsie i miasta Podlasia, by wraz z mieszkańcami celebrować ciepłe, letnie dni i spokojne wieczory wśród aktorów, kuglarzy, sztukmistrzów, performerów i muzyków.

W dniu 6 sierpnia br. miało miejsce uroczyste oddanie do użytku nowo przebudowanej drogi na odcinku Koszki – Podbiele.

W niedzielę 1 sierpnia 2021 r. pomimo, że aura w tym roku wyraźnie nie rozpieszczała warto było wyjść z domu i odwiedzić plac przy Synagodze w Orli, gdzie odbywał się Festyn "Orlańskie Spotkania".
 

W dniu 15 lipca 2021 r. został rozstrzygnięty XV Gminny Konkurs na „Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla” zorganizowany przez Wójta Gminy Orla.

 

18 lipca b.r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gregorowce miało miejsce spotkanie historyczne poświęcone I Wojnie Światowej i działaniom militarnym prowadzonym w okolicy Gregorowiec.

18 lipca 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Spiczkach miał miejsce wernisaż malarstwa Maryli Babulewicz.

Złote Gody - to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Z tej okazji 14 lipca 2021 r. w Sali Bankietowej „Maestro” w Orli odbyła się ceremonia wręczenia medali „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.

13 lipca 2021 r. w Cerkwi pw. Świętego Michała Archanioła w Orli miała miejsce uroczystość związana z nominacją Ks. prot. Andrzeja Żukowickiego Wikariusza Parafii Prawosławnej w Orli na Kapelana Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.

Nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych zyskała droga gminna w obrębie miejscowości Orla.

Więcej

Wójt Gminy Orla uprzejmie informuje, iż od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW ma obowiązek składnia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

26.06.2021r. odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Urząd Gminy Orla, Szkołę Podstawową w Orli oraz Gminny Ośrodek Kultury w Orli.

Więcej

kot

W 2021 roku ponownie rusza program sterylizacji lub kastracji psów i kotów dla mieszkańców gminy Orla, który będzie dofinansowany z budżetu gminy Orla zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie Regulaminu kastracji lub sterylizacji zwierząt właścicielskich na 2021 rok na terenie gminy Orla.

uczniowie z flagą Polski

Za nami kolejny trudny rok wytężonej pracy, osobistych sukcesów oraz różnorodnych wyzwań. Wszystko to niestety w cieniu pandemii, która również i w tym roku uniemożliwiła zakończenie roku szkolnego w tradycyjny, uroczysty sposób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli przypomina, iż od 01.07.2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry Start” (300+) będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakończono prace naprawcze ogrodzenia cmentarza żołnierzy rosyjskich i niemieckich z I wojny światowej z 1915 r. w obrębie Gregorowiec, a także grobu żołnierza armii radzieckiej z okresu II wojny światowej, zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w we wsi Wólka Wygonowska. Na cmentarzu parafialnym w miejscowości Paszkowszczyzna, wykonano nową tablicę granitową na pomniku mogiły zbiorowej nieznanych żołnierzy z okresu I i II wojny światowej.

Więcej

W dniu 10 czerwca 2021 roku odbyła się uroczystość związana z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka, połączona z Jubileuszem 70- lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

W ramach zadania przebudowano przejazd kolejowo-drogowy na skrzyżowaniu linii
Nr 32 Bielsk Podlaski – Czeremcha oraz drogę gminną na odcinku Koszki – Podbiele (do granicy administracyjnej z gminą Bielsk Podlaski).

Informujemy, iż od 26 maja br. główna sieć gazowa w Orli została zagazyfikowana. Trwają przyłączenia budynków mieszkalnych mieszkańców Orli, którzy zdecydowali się podłączyć do sieci.

 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Orla od dnia 19 maja 2021 r. zmianie uległy numery telefonów kontaktowych.

Aktualne dane kontaktowe TUTAJ

 

 

Więcej

Pomoc seniorom w gminie Orla jest świadczona w ramach projektu „Wsparcie usługami społecznymi w miejscu zamieszkania – gmina Orla”

studnia

Na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gredele została wykonana studnia głębinowa.

Gmina Orla z siedzibą w Urzędzie Gminy Orla przy ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, w imieniu którego obowiązki administratora pełni Wójt Gminy Orla ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, niniejszym informuje o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Orli i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli.

Więcej

 

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej Nr 1681B Orla- Koszele otrzymał dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Panele fotowoltaiczne na dachu domu

Gmina Orla otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 498 816, 92 zł na realizację zadania: „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej”.

Gmina Orla otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 300 000,00 zł na realizację projektu „Budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli”

1 kwietnia b.r., na terenie całego kraju rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

 

 

wilk za drzewemWytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk

20210311 114258Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o. o. z Bielska Podlaskiego rozpoczęło realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108270B Koszki – Podbiele (do granicy administracyjnej z gminą Bielsk Podlaski).

samochód po brzegi wyładowany czarnymi workamiWójt Gminy Orla wraz z Kierownikiem oraz pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za wsparcie akcji dotyczącej zbiórki rzeczy dla osób starszych.

20210205 120359Zakończono II etap zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli oraz stacji wodociągowej w Olekszach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Więcej