Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Orli oraz Parafia Prawosławna pw. św. Michała Archanioła w Orli realizują projekt pn.: "Organizacja zajęć aktywizujących dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu Gminy Orla w celu poznania lokalnej kultury i tradycji"

 Wójt Gminy Orla i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli serdecznie zapraszają 1 sierpnia 2021 r. na Festyn Orlańskie Spotkania.

 

18 lipca b.r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gregorowce miało miejsce spotkanie historyczne poświęcone I Wojnie Światowej i działaniom militarnym prowadzonym w okolicy Gregorowiec.

18 lipca 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Spiczkach miał miejsce wernisaż malarstwa Maryli Babulewicz.

Złote Gody - to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Z tej okazji 14 lipca 2021 r. w Sali Bankietowej „Maestro” w Orli odbyła się ceremonia wręczenia medali „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.

13 lipca 2021 r. w Cerkwi pw. Świętego Michała Archanioła w Orli miała miejsce uroczystość związana z nominacją Ks. prot. Andrzeja Żukowickiego Wikariusza Parafii Prawosławnej w Orli na Kapelana Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.

Nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych zyskała droga gminna w obrębie miejscowości Orla.

Warsztaty artystyczne z tworzenia ikon techniką transferu i robienie kwiatów z bibuły

Więcej

Wójt Gminy Orla uprzejmie informuje, iż od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW ma obowiązek składnia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Bractwo młodzieży prawosławnej oraz Parafia Prawosławna pw. św. Michała Archanioła w Orli serdecznie zapraszają do wzięcia udział uw projekcie: Organizacja zajęć aktywizujących dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu Gminy Orla w celu poznania lokalnej kultury i tradycji" w ramach którego będą organizowane warsztaty kulinarne i artystyczne

boisko szkolne

26.06.2021r. odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Urząd Gminy Orla, Szkołę Podstawową w Orli oraz Gminny Ośrodek Kultury w Orli.

Więcej

 

kot

W 2021 roku ponownie rusza program sterylizacji lub kastracji psów i kotów dla mieszkańców gminy Orla, który będzie dofinansowany z budżetu gminy Orla zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie Regulaminu kastracji lub sterylizacji zwierząt właścicielskich na 2021 rok na terenie gminy Orla.

uczniowie z flagą Polski

Za nami kolejny trudny rok wytężonej pracy, osobistych sukcesów oraz różnorodnych wyzwań. Wszystko to niestety w cieniu pandemii, która również i w tym roku uniemożliwiła zakończenie roku szkolnego w tradycyjny, uroczysty sposób.

Rachmistrz 23 06 PI some

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli przypomina, iż od 01.07.2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry Start” (300+) będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakończono prace naprawcze ogrodzenia cmentarza żołnierzy rosyjskich i niemieckich z I wojny światowej z 1915 r. w obrębie Gregorowiec, a także grobu żołnierza armii radzieckiej z okresu II wojny światowej, zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w we wsi Wólka Wygonowska. Na cmentarzu parafialnym w miejscowości Paszkowszczyzna, wykonano nową tablicę granitową na pomniku mogiły zbiorowej nieznanych żołnierzy z okresu I i II wojny światowej.

Więcej

pies

Urząd Gminy Orla poszukuje właściciela psa, który przybłąkał się do miejscowości Malinniki.

W dniu 10 czerwca 2021 roku odbyła się uroczystość związana z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka, połączona z Jubileuszem 70- lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

W ramach zadania przebudowano przejazd kolejowo-drogowy na skrzyżowaniu linii
Nr 32 Bielsk Podlaski – Czeremcha oraz drogę gminną na odcinku Koszki – Podbiele (do granicy administracyjnej z gminą Bielsk Podlaski).

Informujemy, iż od 26 maja br. główna sieć gazowa w Orli została zagazyfikowana. Trwają przyłączenia budynków mieszkalnych mieszkańców Orli, którzy zdecydowali się podłączyć do sieci.

droga

Firma SOLIDMAT Mateusz Regucki z siedzibą w Zabłudowie, prowadzi roboty budowlane polegające na „Budowie części drogi gminnej na działce ozn. nr geod. 615 w obrębie Orla”.

 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Orla od dnia 19 maja 2021 r. zmianie uległy numery telefonów kontaktowych.

Aktualne dane kontaktowe TUTAJ

 

Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 18 rok życia oraz zamieszkują na terenie Polski. Do udziału w szkoleniach zachęcamy szczególnie osoby z niepełnosprawnościami, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Więcej

Pomoc seniorom w gminie Orla jest świadczona w ramach projektu „Wsparcie usługami społecznymi w miejscu zamieszkania – gmina Orla”

studnia

Na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gredele została wykonana studnia głębinowa.

Gmina Orla z siedzibą w Urzędzie Gminy Orla przy ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, w imieniu którego obowiązki administratora pełni Wójt Gminy Orla ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, niniejszym informuje o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Orli i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli.

Więcej

 

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej Nr 1681B Orla- Koszele otrzymał dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Panele fotowoltaiczne na dachu domu

Gmina Orla otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 498 816, 92 zł na realizację zadania: „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej”.

Gmina Orla otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 300 000,00 zł na realizację projektu „Budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli”

1 kwietnia b.r., na terenie całego kraju rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

 

 

wilk za drzewemWytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk

20210311 114258Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o. o. z Bielska Podlaskiego rozpoczęło realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108270B Koszki – Podbiele (do granicy administracyjnej z gminą Bielsk Podlaski).

samochód po brzegi wyładowany czarnymi workamiWójt Gminy Orla wraz z Kierownikiem oraz pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za wsparcie akcji dotyczącej zbiórki rzeczy dla osób starszych.

20210205 120359Zakończono II etap zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli oraz stacji wodociągowej w Olekszach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Więcej