PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

Miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Szczyty-Nowodwory (posesje nr: 1, 2, 3), Szczyty-Dzięciołowo (posesje nr: 2, 4)03-3617.07.20248.00-15.00

Wólka (wieś oraz działka nr 300), Spiczki (wieś oraz działki nr: 54/4, 327, 597/1/2, świetlica, budynek OSP)

03-133,

03-132

18.07.2024

7.30-17.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991