Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w nieuzbrojonej dotychczas części ul. Bielskiej - od mostu w ciągu drogi powiatowej oraz w ul. Plac Fabryczny

Obecnie trwają roboty budowlane polegające na budowie przepompowni ścieków, kanału grawitacyjnego oraz kanału tłocznego

Więcej

7 maja 2024 roku w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Orli odbyła się I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Orla na lata 2024-2029

 

dzień strażaka 2024

W dniu 12 marca 2024 r. pomiędzy Gminą Orla, a Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego została zawarta umowa o udzielenie dotacji w wysokości 384 615,12 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku Synagogi w Orli na potrzeby Centrum Pracy Twórczej z częścią wystawienniczą – etap I”

Więcej

8 marca 2024 r. w Sali Bankietowej „Maestro” w Orli odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń parom małżeńskim, które w 2023 r. obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego tzw. „Złote Gody”.

Od kilku tygodni trwają zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu Gminy Orla

Więcej

Więcej

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła z dnia 7 grudnia 2023 r. informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli przy ul. Mickiewicza 5.

grupowe zdjęcie uczestników konkursu

Więcej