Wprawdzie trwająca jeszcze kadencja kończy się oficjalnie 30 kwietnia, jednak ostatnia sesja Rady Gminy Orla w obecnym składzie odbyła się 25 kwietnia 2024 r.

Podczas ostatniej sesji, radni rozpatrzyli Raport o stanie Gminy Orla za rok 2023, udzielili Wójtowi Gminy Orla wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok, zatwierdzili też sprawozdanie finansowe za rok 2023.

Kończąca się kadencja samorządu to dobra okazja do podsumowań i podziękowań. Za zaangażowanie, za pracę na rzecz gminy Orla i jej mieszkańców serdeczne podziękowania złożyli radnym Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Warchoł.