Więcej

W dniu 23 lutego 2023 r. pomiędzy Gminą Orla, a Zarządem Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla”

Więcej

Ogłasza się konsultacje społeczne, które odbędą się w terminie od dnia 28 lutego 2023 r. do dnia 13 marca 2023 r. mające na celu zasięgnięcie opinii na temat projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Orla: Czechy Zabłotne, Dydule, Gredele, Gregorowce, Koszele, Koszki, Krywiatycze, Malinniki, Mikłasze, Moskiewce, Oleksze, Orla, Paszkowszczyzna, Pawlinowo, Reduty, Szczyty-Dzięciołowo, Szczyty-Nowodwory, Szernie, Spiczki, Topczykały, Wólka, Wólka Wygonowska.

 

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchamia kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

3 lutego 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Orli odbyła się choinka zorganizowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orli

Więcej

Po przerwie spowodowanej pandemią Gmina Orla wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Orli powróciła do tradycji Spotkań Wigilijnych organizowanych w trosce o starszych, samotnych często niepełnosprawnych mieszkańców gminy

ceglany dom zniszczony przez pożarWięcej

Więcej

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 62 000,00 zł z budżetu województwa podlaskiego na inwestycje w strefie nadgranicznej, w dniu 10 czerwca 2022 r. pomiędzy Gminą Orla, a Województwem Podlaskim została zawarta umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w związku z kryzysem migracyjnym.

Więcej