Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Orli, przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Orla, nieodpłatnie zbudowali wiatę rekreacyjną. Nowa, zadaszona wiata, wyposażona w ławy i stoły, powstała przy remizie OSP i będzie służyła strażakom i mieszkańcom miejscowości.Koszt zadania – około 40 000 zł.

Druhowie! Dziękujemy za realizację projektu.