Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim prowadzi nowy nabór do służby przygotowawczej. Jest to rodzaj służby wprowadzony dla osób, które nigdy nie pełniły służby wojskowej. Głównym celem służby przygotowawczej jest wyszkolenie ochotników dające im możliwość podjęcia zawodowej służby wojskowej w możliwie najkrótszym czasie.

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim zawiadamia, że  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.09.2021 r. Wójta Gminy Orla, wydał z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności decyzję Nr 449/2021 o zezwoleniu na  realizację inwestycji drogowej polegającej na "rozbudowie i przebudowie części drogi gminnej Nr 108285B - ul. Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B - ul. Żwirki i Wigury we wsi Orla na odcinku od km 0+000,00 do km 0+895,40"

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej wychodzi z ofertą szkoleniową realizowaną podczas ferii zimowych

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.