Informacja

 W dniu 30 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 nastąpi oficjalne otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Orli, w którym wezmą udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w uroczystościach. Po oficjalnym otwarciu do godz 14.00 osoby zainteresowanie będą mogły obejrzeć  budynek.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk