• Zapraszamy mieszkańców Gminy Orla do udziału w turnieju piłki nożnej, który odbędzie się w sierpniu 2022 r.

  • W turnieju mogą uczestniczyć zespoły z poszczególnych miejscowości z terenu Gminy Orla.

  • Zgłoszenia drużyn przyjmuje Pan Bartłomiej Tchórzewski osobiście na „ORLIKU" w Orli lub pod numerem tel. 534 292 263 w terminie do 22 lipca 2022 r.

  • Warunki udziału w Turnieju określa Regulamin
    (w załączeniu).

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

 

Do pobrania:

Regulamin Turnieju (pdf, 75,5 kb)