WYBORY   DO   IZB   ROLNICZYCH 2023 rok

 

OBWIESZCZENIE

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr    29    w       Orli

podaje do wiadomości skład osobowy Komisji:

  1. Przewodniczący Komisji:  Mirosława Szajkowska
  2. Wiceprzewodniczący Komisji: Maria Pach
  3. Sekretarz Komisji:            Marzena Goworko
  4. Członek Komisji:  Alina Pietruczuk
  5. Członek Komisji:  Mikołaj Burak

Siedziba Komisji mieści się w:  Urzędzie Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5

Komisja pełni dyżury w swojej siedzibie:

a) w dniu  24.08. 2023 r. w godzinach od   800 do 1500

b) w dniu 30.08 2023 r. w godzinach od     800 do 1500

c) w dniu   4. 09. 2023 r. w godzinach od   1400 do  1500

    po tej godzinie kontakt pod nr telefonu  85 730 57 90

Wgląd do spisu  członków izby  uprawnionych  do  udziału  w  wyborach  do rady  powiatowej  izby rolniczej będzie w siedzibie urzędu miasta/gminy od dnia 25.08.2023r.

Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie udziela się informacji o innych osobach widniejących w spisie.

 Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych odbywa się najpóźniej w dniu 4.09.2023r.

Gdy liczba zgłoszonych kandydatów równać się będzie ilości mandatów w okręgu- zostaną oni uznani za delegatów rady.

Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba mandatów- odbędzie się dodatkowy nabór kandydatów. Prowadzony on będzie do dnia 8.09.2023 r.

Gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba mandatów – w okręgu odbędzie się głosowanie w dniu 24.09.2023r.

                  Pieczęć Okręgowej Komisji                                                                Czytelny Podpis Przewodniczącego

                                                                                                                                           Okręgowej Komisji

 

 

Opublikowano: 10 maj 2023

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych ogłosiła wybory do samorządu rolniczego na dzień 24 września 2023 (niedziela) w godzinach 8.00-18.00

W związku z powyższym Podlaska Izba Rolnicza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy.

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

OSOBY zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji

Kandydatów do komisji okręgowej prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania) oraz przesłanie go na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście do biura PIR w Porosłach, ul. Wierzbowa 57 w terminie do 7 czerwca 2023r.godz. 15.00.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy na członka komisji okręgowej.

 

formularz zgłoszeniowy (pdf, 106.42 KB)