Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy. Jego zwycięzca, w kategorii tradycyjny wieniec, będzie reprezentował województwo podlaskie podczas tegorocznych Dożynek Prezydenckich.

Do konkursu może przestąpić społeczność lokalna z terenu gminy Orla. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu wieńca dożynkowego do jednej, bądź dwóch kategorii: tradycyjny oraz współczesny wieniec dożynkowy. Zgłoszenia dokonuje Gmina.

Konkursowe prace będą oceniane przez specjalnie do tego celu powołaną komisję podczas Dożynek Wojewódzkich w Ciechanowcu, które odbędą się 14 sierpnia br. w Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka. 

Nagrody laureatom I, II i III miejsca oraz dwa wyróżnienia w każdej z konkursowych kategorii ufunduje samorząd województwa podlaskiego.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa i przesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2022 r. do Urzędu Gminy Orla ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla (uwaga: wypełnić należy tylko część dotyczącą nazwy miejscowości i gminy, z której pochodzi wieniec, imienia i nazwiska osób wchodzących w skład grupy wieńcowej i akceptację Regulaminu Konkursu oraz oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą inflacyjną Administratora Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, iż do konkursu Gmina może zgłosić dwa wieńce, po jednym w każdej kategorii: tradycyjny wieniec dożynkowy oraz współczesny wieniec dożynkowy, zastrzega się prawo wyboru grupy wieńcowej.

Szczegóły, karta zgłoszenia i regulamin konkursu w załącznikach:

 Karta zgłoszeniowa - tradycyjny wieniec dożynkowy

 Karta zgłoszeniowa - współczesny wieniec dożynkowy

 Regulamin konkursu

 

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk