Drodzy mieszkańcy Gminy Orla!

Uprzejmie informuję, iż w 2021 roku będzie kontynuowany transport publiczny na trasie :

Bielsk Podlaski - Parcewo - Wólka - Orla - Krywiatycze,

Krywiatycze - Orla - Wólka - Parcewo - Bielsk Podlaski,

Bielsk Podlaski - Parcewo - Spiczki - Orla,

Orla - Spiczki - Parcewo - Bielsk Podlaski.

Rozkład pozostaje bez zmian.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim otrzymało dopłatę na w/w zadanie w wysokości 93 744,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Gmina Orla do kursów dopłaci 24 060,96 zł, a Gmina Bielsk Podlaski - 10 311,84 zł.

Leon Pawluczuk
Wójt Gminy Orla