Po przerwie spowodowanej pandemią Gmina Orla wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Orli powróciła do tradycji Spotkań Wigilijnych organizowanych w trosce o starszych, samotnych często niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Spotkanie wprowadziło zebranych gości w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i pozwoliło poczuć się ważnymi dla drugiego człowieka w tak niezwykłym dla nas czasie. Niestety, los nie daje każdemu takiej szansy, aby spędzić go w gronie najbliższych. Wychodząc naprzeciw potrzebom takich osób 5 stycznia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Orli odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych z terenu gminy Orla. Organizatorami przedsięwzięcia byli Wójt Gminy Orla Pan Leon Pawluczuk oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli Pani Marta Osa, którzy przywitali zebranych krótką przemową i życzeniami. Zebranych gości zaproszono również na część artystyczną.

Wigilijne spotkanie umiliły występy młodych artystów: Zespół „1/3” oraz Grupa Taneczno-Teatralna "Bajka" działających przy Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli a także Zespół „Fermata” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli.

Wieczerzę rozpoczęto wspólną modlitwą z ks. mitratem Sławomirem Chwojko – Proboszczem Parafii Prawosławnej w Orli oraz z ks. Janem Stepaniukiem - Proboszczem Parafii Prawosławnej w Szczytach-Dzięciołowo.

Spędzony wspólnie czas był okazją do nawiązania nowych, czasem sąsiedzkich relacji i uświadomienia sobie, że pomimo przeciwności losu nie jesteśmy sami, bo jesteśmy społecznością i możemy wzajemnie na siebie liczyć. Spotkanie było również możliwością wyjścia z domu po czasie pandemii i odnowienia tradycji.

Na zakończenie spotkania zaproszonym gościom wręczono świąteczne paczki żywnościowe przygotowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli.

Mamy nadzieję, że ten radosny dzień kolędowania chociaż w części sprawił, że nasi Goście poczuli, że są dla nas ważni, tak samo jak ich troski i problemy.

Wszystkim zebranym Gościom dziękujemy za przybycie, a osobom zaangażowanym w organizację Spotkania Wigilijnego 2023 dziękujemy za wykonaną pracę.