Niestety, los nie daje każdemu takiej szansy, aby spędzić go w gronie najbliższych. Wychodząc naprzeciw potrzebom takich osób 4 stycznia 2020 r. w Sali Bankietowej Maestro po raz kolejny odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych z terenu gminy Orla. Organizatorami przedsięwzięcia byli Pan Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla oraz Pani Zenaida Nowicka, Zastępująca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli, którzy przywitali zebranych krótką przemową i życzeniami. W spotkaniu wzięli udział także Pan Grzegorz Warchoł Przewodniczący Rady Gminy Orla oraz Pani Irena Odzijewicz Sekretarz Gminy.

Uroczystość rozpoczęto wspólną modlitwą z ks. Janem Stepaniukiem - Proboszczem Parafii Prawosławnej w Szczytach-Dzięciołowo, ks. Mirosławem Czurakiem - Proboszczem Parafii Prawosławnej w Podbielu, ks. mitratem Anatolem Tokajukiem - Wikariuszem Parafii Prawosławnej w Orli.

 

Wigilijne spotkanie umiliły występy młodych artystów: Zespołu "1/3" oraz Grupy Taneczno-Teatralnej "Bajka", działających przy Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli. Zebrani wysłuchali także kolęd w wykonaniu Zespołu "Fermata" oraz Zespołu "Werwoczki", działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli.

 

Nie zabrakło również życzeń i upominków przygotowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Orli oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli.