"Dobre jest to co minęło,
dobre jest to co nadchodzi,
a nawet dobra jest teraźniejszość"
           (Zbigniew Herbert "Dojrzałość")

 

W związku ze złożoną przez Pana Włodzimierza Tomczuka rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa miejscowości Moskiewce, podczas sesji Rady Gminy Orla, w dniu 6 lutego 2020 r. Pan Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla oraz Pan Grzegorz Warchoł Przewodniczący Rady Gminy Orla, złożyli na ręce Pana Włodzimierza podziękowanie za dotychczasową, pełną poświęcenia pracę na rzecz sołectwa Moskiewce oraz społeczności lokalnej naszej gminy.

Pan Włodzimierz Tomczuk pełnił swoją funkcję 42 lata. Minione lata wspólnej współpracy były dla nas niezwykle ważnym okresem. Praca sołtysa wymaga przede wszystkim otwartości na potrzeby mieszkańców, a sumienność, życzliwość i empatia - to cechy które są niezbędne do pełnienia tej, jakże ważnej funkcji. Te zalety Pana Włodzimierza, sprawiły, że przez kilkadziesiąt lat mieszkańcy wybierali go na sołtysa sołectwa Moskiewce.

Serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkiego co najlepsze na dalsze lata.