Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej obchodzono w Szkole Podstawowej w Orli 13 października 2023 r. Ten dzień jest znakomitą okazją do podziękowania wszystkim pracownikom naszej placówki oświatowej za ich oddanie, wkład w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

Na uroczystość przybyli: Leon Pawluczuk - Wójt Gminy Orla, Irena Odzijewicz – Sekretarz Gminy, nauczyciele, emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty. Nie zabrakło części artystycznej przygotowanej przez uczniów naszej szkoły.

Tradycyjnie wyróżniający się nauczyciele otrzymali z rąk Wójta Gminy Orla oraz Dyrektora Szkoły nagrody. W tym roku nagrodę Wójta otrzymali:

- Pani Mirosława Romaniuk – Dyrektor szkoły

- Pani Elżbieta Ciulkiewicz

- Pan Paweł Białokozowicz

Życzymy dużo zdrowia, cierpliwości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, a także pomyślności w życiu osobistym.

róże