W dniu 20 sierpnia 2022 r. na boisku sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Orli odbył się pierwszy mityng sportowy. Do udziału zgłosiło się wiele chętnych dzieci, jak i rodziców. Mityng obejmował cztery konkurencje: bieg na 400 m, skok w dal, rzut piłką oraz rzut do celu ringo. Rywalizacja była zacięta jednak dla wszystkich liczyła się przede wszystkim wspólna zabawa oraz aktywne spędzenie czasu. Najlepsi otrzymali medale. Wszyscy uczestnicy mityngu za udział zostali wyróżnieni nagrodami.

Dziękujemy serdecznie za udział i widzimy się za rok.

Poniżej fotorelacja z mityngu.