Gmina Orla otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Orla poprzez stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Gredele”. Przedsięwzięcie obejmuje: budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej, utwardzenie i ogrodzenie części terenu, zakup urządzeń placu zabaw i minisiłowni oraz małej infrastruktury, a także zagospodarowanie terenu.

Całkowita wartość projektu wynosi 49 876,68 zł, z czego dotacja z budżetu województwa - 24 939,33 zł (nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych). Sołectwo Gredele na realizację przedsięwzięcia poznaczyło kwotę 9 917,07 zł w ramach środków funduszu sołeckiego.

W dniu 21 lipca br. na Rynku w Choroszczy odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacyjnych z przedstawicielami samorządów. W imieniu Gminy Orla umowę podpisali Leon Pawluczuk Wójt Gminy oraz Luba Nowik Skarbnik Gminy.