Gmina Orla informuje, iż po przeprowadzonych działaniach naprawczych tj. płukaniu i chlorowaniu sieci wodociągowej Orla, wyniki badań pobranej próbki wody w dniu 18.01.2021r. na nieobecność mikroogranizmów, potwierdzają brak mikroorganizmów w wodzie przeznaczanej do spożycia z hydroforni Orla.

 

 

 

Wójt           

/-/             

mgr Leon Pawluczuk