18 lipca b.r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gregorowce miało miejsce spotkanie historyczne poświęcone I Wojnie Światowej i działaniom militarnym prowadzonym w okolicy Gregorowiec. Z kronikarską dokładnością minut, jednostek wojskowych, ludzi i zdarzeń, Pan Eugeniusz Siemieniuk zaprezentował zebranym szczegóły batalii w sierpniu 1915 roku miedzy Boćkami i Orlą.  W 106 rocznicę tych wydarzeń Ks. mitrat Leon Sajewicz Proboszcz Parafii Prawosławnej w Wólce Wygonowskiej oraz uczestnicy spotkania odśpiewali symboliczny "apel poległych".

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Pan Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla, Pan Grzegorz Warchoł Przewodniczący Rady Gminy Orla, Pani Irena Odzijewicz Sekretarz Gminy, radny Rady Gminy Orla Andrzej Żebrowski oraz mieszkańcy wsi.

Organizatorem tego niecodziennego wydarzenia była Rada Sołecka wsi Gregorowce oraz Stowarzyszenie "Nasze Gregorowce".