Godziny otwarcia Kompleksu Boisk Sportowych przy Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli w miesiącu październiku 2021 r.

                           poniedziałek - nieczynne

                           wtorek – piątek - 16.30 – 18.30

                           sobota – niedziela - 14.00 – 18.30

Warunkiem korzystania z obiektu jest przestrzeganie zasad Regulaminu opracowanego na czas pandemii koronawirusa COVID 19. 

 

 

Osobą do kontaktów w sprawach organizowanych zajęć jest Pan Andrzej Bujniuk tel. 504 748 810 – dostępny w godzinach otwarcia obiektu.