W poniedziałek 24 lipca 2023 r. w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele władz samorządowych z powiatu bielskiego otrzymali promesy na dotacje przyznane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.W spotkaniu uczestniczyli Pan Dariusz Piontkowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie  Edukacji i Nauki, Pan Jacek Bogucki Senator RP, a także Pan Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski.

Za pośrednictwem Gminy Orla, właściciele obiektów zabytkowych otrzymali dofinansowanie w łącznej wysokości 1 468 072,02 zł  na:

  1. Adaptację budynku Synagogi w Orli na potrzeby Centrum Pracy Twórczej z częścią wystawienniczą etap I (właściciel Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie);
  2. Remont kaplicy grobowej rodziny Szulców na cmentarzu prawosławnym parafialnym w Pawlinowie (właściciel Parafia Prawosławna w Wólce Wygonowskiej);
  3. Remont Cerkwi p.w. Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela oraz przycerkiewnej dzwonnicy w Szczytach-Dzięciołowo (właściciel Parafia Prawosławna w Szczytach- Dzięciołowo);
  4. Remont Cerkwi p.w. św. Michała Archanioła w Orli (właściciel Parafia Prawosławna w Orli).