Informujemy, że osoby zainteresowane mogą składać wnioski o dofinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz znakowania zwierząt właścicielskich z terenu gminy Orla. Zgodnie z zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Orla z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie Regulaminu sterylizacji i kastracji oraz znakowania zwierząt właścicielskich na terenie gminy Orla na 2024 rok w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orla na rok 2024”, Gmina zapewnia dofinansowanie do zabiegów sterylizacji lub kastracji oraz znakowania zwierząt w wysokości 50% kosztów. Pozostałą kwotę dofinansowuje Podlaska Fundacja Dla Zwierząt Bonifacy.
Po wyczerpaniu środków z dotacji przyznanych Gminie przez Fundację, zabiegi będą możliwe przy udziale finansowym właściciela zwierzęcia (50% Gmina, 50% właściciel). Akcja trwa do 30 listopada 2024 r.

Warunki uczestnictwa

 1. Prawo do udziału w akcji mają właściciele zwierząt, którzy stale zamieszkują
  na terenie gminy Orla.
 2. Właścicielom w ciągu roku przysługuje dofinansowanie do kastracji lub sterylizacji 2 sztuk zwierząt domowych (dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia).
 3. W celu wzięcia udziału w akcji należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, pok. Nr 14.
 4. Złożone wnioski będą rejestrowane zgodnie z kolejnością wpływu.
 5. Wnioski z pozytywną oceną zostaną ujęte na liście zwierząt skierowanych na zabiegi.
 6. Właściciel zwierzęcia zostanie poinformowany telefonicznie, bądź mailowo o terminie zabiegu.
 7. Właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia się do lekarza weterynarii w terminie wyznaczonym do zabiegu pod rygorem wykluczenia zwierzęcia z akcji.
 8. Należy przestrzegać następujących zasad:
 • podczas zabiegu suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui,
 • od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie,
 • minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podawać można tylko wodę do picia.
 1. Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

Zabiegi sterylizacji/ kastracji/ znakowania wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym Rzepniewska Katarzyna, ul. Kazanowskiego 15b, 17-100 Bielsk Podlaski; tel. 501 838 884.

Regulamin sterylizacji i kastracji oraz znakowania zwierząt właścicielskich na terenie gminy Orla na 2024 rok (PDF, 226.6 KB)

Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji/znakowania kota/psa (doc, 42 KB)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Orla, pokój nr 2 lub telefonicznie pod numerem 85 730-57-93.