Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy. Jego zwycięzca, będzie reprezentował województwo podlaskie podczas tegorocznych Dożynek Prezydenckich w dniach 23-24 września 2023 r. organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP.

Do konkursu może przestąpić społeczność lokalna, Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia z terenu gminy Orla. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu wieńca dożynkowego. Zgłoszenia dokonuje Gmina.

Konkursowe prace będą oceniane przez specjalnie do tego celu powołaną komisję podczas Dożynek Wojewódzkich w Wasilkowie, które odbędą się 10 września br. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. 

Nagrody laureatom I, II i III miejsca oraz trzy wyróżnienia w każdej z konkursowych kategorii ufunduje samorząd województwa podlaskiego.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa i przesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia 2023 r. do Urzędu Gminy Orla ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla (uwaga: wypełnić należy tylko część dotyczącą nazwy gminy, grupę wieńcową reprezentującą gminę (KGW/stowarzyszenie/mieszkańcy itp.).

Szczegóły, karta zgłoszenia i regulamin konkursu w załącznikach:

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu

 

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk