Zapustowy Koncert i potańcówka ludowa z zespołami Żemerwa oraz Mahdalina 22 lutego 2020 roku o godzinie 17 w Gminnym Centrum Kultury w orli