Zakończono rozbudowę, przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli. Był to I etap zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla"

W ramach prac wykonano m.in. remont budynku technologicznego oraz jego termomodernizację. W budynku wymieniono wszystkie urządzenia technologiczne, elektryczne, wodociągowe i kanalizacji wód popłucznych. Zdemontowano 4 zbiorniki retencyjne podziemne o łącznej pojemności 200 m3, a zastąpiono je nowymi nadziemnymi o pojemności 300 m3. W kierunku miejscowości Krywiatycze wybudowano nowe rozgałęzienie linii wodociągowej, gdyż mieszkańcy tej miejscowości od wielu lat w sezonie letnim odczuwali uciążliwy brak wody w kranach. Teren ogrodzono, zasiano trawę, a plac manewrowy utwardzono kostką betonową. Wkrótce na placu powstanie instalacja fotowoltaiczna, która zredukuje wysokie koszty energii elektrycznej.

Wartość zrealizowanych prac - to 1 978 053,74 zł (wykonawstwo, dokumentacja, nadzór inwestorski), w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 - 1 079 908,00 zł.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie II części w/w zadania dotyczącej stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach mieszkańców z terenu gminy Orla.Stacja uzdatniania wody w Orli przed przebudową

 

 

Stacja uzdatniania wody w Orli po przebudowie