5 845 932,20 zł kosztowała głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Orli. Na ten cel gmina Orla otrzymała 3 910 000,00 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Termomodernizacja szkoły była jedną z najbardziej potrzebnych i oczekiwanych inwestycji, gdyż budynek, który powstał ponad 30 lat temu do tej pory nie przeszedł generalnego remontu.

W ramach inwestycji zostały ocieplenie ściany zewnętrzne i fundamenty. Wykonano elewację budynku, wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycie dachowe. W sali gimnastycznej wymieniono oświetlenie na LED-owe. Prace objęły również modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji, a także wymianę dotychczasowego węglowego źródła ciepła na system nowoczesnego ogrzewania na pelet wraz z magazynem paliwa. Placówka została doposażona w panele fotowoltaiczne.

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań są wielorakie: oszczędność energii, redukcja zanieczyszczeń, wzrost komfortu użytkowania i poprawa estetyki, a także przyjazna przestrzeń szkolna sprzyjająca efektywnej nauce, pracy i pozytywnemu rozwojowi uczniów.

Był to pierwszy etap remontu szkoły, gdyż wymaga on również prac remontowych wewnątrz budynku. Gmina będzie zabiegała o środki finansowe na ten cel.

 

 

Budynek szkoły przed remontem