Zakończono kolejną bardzo ważną gminną inwestycję przebudowę stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, która zaopatruje w wodę mieszkańców z gminy Orla, Boćki oraz z Gminy Bielsk Podlaski.

Przedsięwzięcie obejmowało m.in. rozbudowę i termomodernizację budynku stacji wodociągowej, budowę dwóch zbiorników wyrównawczych, budowę instalacji wodociągowej wewnętrznej i rurociągów zewnętrznych, a także budowę instalacji elektrycznej, wymianę obudowy studni głębinowej. Ponadto odnowiono wnętrze budynku, wykonano nowe ogrodzenie, utwardzono kostką betonową dojazd do obiektu.

Na realizację przedmiotu zamówienia Gmina Orla otrzymała pomoc finansową w ramach zadania: "Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla".

Wartość zrealizowanych prac – to 1 987 126,96 zł brutto (wykonawstwo, dokumentacja, nadzór inwestorski, roboty dodatkowe), w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 830 078,00 zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 316 893,00 zł.

Inwestycja obejmuje również budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach mieszkańców z terenu gminy Orla. W tym zakresie prace trwają.