Nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstw: wiążącej i ścieralnej) zyskała droga gminna na działce ozn. nr geod. 615 w obrębie miejscowości Orla. Drogę przebudowała firma SOLIDMAT Mateusz Regucki z siedzibą w Zabłudowie za kwotę 597 239,80 zł. Oprócz nawierzchni wykonano m.in. zjazdy i pobocza z kruszywa naturalnego. Wynagrodzenie wykonawcy oraz pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji (projekt, nadzór inwestorski) zostały sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

 

 

Droga przed przebudową