W Gminie Orla zakończyła się realizacja kolejnej inwestycji, polegającej na przebudowie budynku po byłym Ośrodku Zdrowia na Dzienny Dom Pomocy w Orli. Zadanie zostało wykonane w ramach projektu pt.: „Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Ośrodku Zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej”, na realizację którego gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 841 900,27 zł ze środków UE.

Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na przeprowadzenie przebudowy i modernizacji obiektu. Prowadzono roboty rozbiórkowe, przebudowano wnętrze budynku i nadbudowano jego część. Wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano elewację budynku. Zrobiono też instalacje sanitarne, schody i podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Teren utwardzono kostką brukową. W efekcie prac budynek zyskał nowe oblicze.

W poprzednim okresie w budynku funkcjonowała przychodnia lekarska. Po tym czasie należało zdecydować o podjęciu działań mających na celu ocalenie tego obiektu przed niszczeniem. Efektem jest piękny budynek – miejsce, w którym seniorzy z terenu gminy, przez osiem godzin dziennie, będą mogli w placówce wspólnie spędzać czas, uzyskać pomoc psychologiczną, a także skorzystać z różnych zajęć, w tym, rehabilitacyjnych. Podopiecznym w trakcie pobytu będzie również zapewniony posiłek.

W chwili obecnej trwają działania związane z wyposażeniem i urządzeniem budynku.

Całkowita wartość inwestycji – to kwota 1 202 901,66 zł, w tym roboty budowlane – 1 127 683,66 zł i wyposażenie – 75 218,00 zł.