W grudniu ubiegłego roku informowaliśmy, iż podczas prac związanych z budową gazociągu na ul. Bielskiej w Orli odkopano stare fundamenty. Prace archeologiczne, które przeprowadził Pan Dariusz Krasnodębski z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie potwierdziły, iż są to pozostałości kamienicy dworskiej rodu Radziwiłłów z XVI-XVII w. 21 kwietnia 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury w Orli miało miejsce spotkanie podsumowujące badania i prezentacja znalezisk m.in. kawałków cegieł, kafli oraz ceramiki.

Odkrycie może być wykorzystane jako potencjał promocyjny i turystyczny gminy. Trwają rozważania, w jaki sposób wydobyte eksponaty wyeksponować. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie można będzie przeprowadzić bezinwazyjne badania całego terenu, które pozwolą na określenie zasięgu i rodzaju dawnych zabudowań.