Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w nieuzbrojonej dotychczas części ul. Bielskiej - od mostu w ciągu drogi powiatowej oraz w ul. Plac Fabryczny. Powstała również przepompownia ścieków oraz przejście ciśnieniowe pod rzeką Orlanka. Inwestycja została wykonana przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, a wartość robót budowlanych wyniosła 851 406,00 zł. Zadanie w całości sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: inwestycje wodno-kanalizacyjne.

 

IMG 20240606 140628