24 czerwca 2022 r. zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Uroczysta gala odbyła się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Orli. Tradycyjnie były świadectwa, nagrody oraz wyróżnienia dla najlepszych uczniów. Rodzicom  uczniów, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem, wręczono listy gratulacyjne.

W akademii uczestniczyli: Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk, Przewodniczący Rady Gminy Orla Grzegorz Warchoł, Proboszcz Parafii Prawosławnej w Orli Ks. Sławomir Chwojko, Proboszcz Parafii w Bielsku Podlaskim ks. Prałat Zbigniew Karolak, a także licznie przybyli rodzice.

Podczas uroczystości uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, a także osiągnęli sukcesy sportowe otrzymali bony stypendialne Wójta Gminy Orla. Stypendia za II półrocze roku szkolnego 2021/2022 otrzymało 36 uczniów, w tym 7 kończących naukę, zaś stypendia sportowe 9 członków drużyny Unihokeja.   

Świadectwa rozdane, dlatego śmiało można więc już zakrzyknąć WAKACJE WITAJCIE!