Gminny Ośrodek Kultury w Orli rusza z realizacją dwóch projektów! Będą organizowane zajęcia twórcze (rękodzielnicze), kulinarne i warsztaty śpiewu. Zostanie też zakupione nowe wyposażenie.

Projekt pn. „UCZYĆ SIĘ ABY BYĆ” będzie realizowany w ramach grantu LGD Puszcza Białowieska. Jego celem jest wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej oraz upamiętnienie i przybliżenie dziedzictwa kulturowego w gminie Orla poprzez organizację cyklu warsztatów. Kwota całkowita realizacji zadania to 17 970,00 zł, a wysokość grantu wynosi 16 389,00 zł.

Drugi projekt dofinansowany decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Infrastruktura Domów Kultury ma tytuł „KULTURA WOKÓŁ NAS – doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Orli”. Głównym celem jest wzmocnienie potencjału kulturalno-edukacyjnego poprzez zakup wyposażenia m.in.: sprzętu fotograficzno-filmowego, zestawu nagłośnienia, namiotu, sztalug. Całkowita kwota projektu to 100 459,00 zł, przyznana dotacja ministra to 69 000,00 zł. W chwili obecnej trwa aktualizacja wniosku, a podpisanie umowy planowane jest w miesiącu czerwcu br.

Realizacja przez GOK w Orli dwóch projektów wzmocni i usprawni działalność instytucji w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury na terenie gminy Orla.