W dniu 15 lipca 2021 r. został rozstrzygnięty XV Gminny Konkurs na „Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla” zorganizowany przez Wójta Gminy Orla.

W ramach tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 5 zgłoszeń, z których jedno nie zostało uwzględnione z przyczyn formalnych.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem wewnętrznym Nr 31/2021 Wójta Gminy Orla z dnia 15 czerwca 2021 r. dokonała oceny 4 zgłoszonych posesji oraz wyłoniła zwycięzców:

Wyróżnienie z liczbą 119 pkt otrzymała posesja należąca do Państwa Katarzyny i Łukasza Mackiewicz, zlokalizowana w miejscowości Koszki. Wysokość nagrody wynosi 300 zł netto.

Trzecie miejsce z liczbą 123 pkt otrzymała posesja Pani Grażyny Żukowskiej, zlokalizowana w miejscowości Kruhłe. Wysokość nagrody wynosi 700 zł netto.

 

Na drugim miejscu z liczbą 132 pkt uplasowała się posesja Państwa Pauliny i Dariusza Wińskich, znajdująca się w miejscowości Orla przy ul. 1 Maja. Wysokość nagrody wynosi 800 zł netto.

 

Najwięcej, bo 145 punktów i pierwsze miejsce otrzymała posesja Państwa Maryli i Jana Babulewicz zamieszkałych w Spiczkach. Wysokość nagrody wynosi 1 000 zł netto.

 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 1 sierpnia 2021 r. podczas festynu "Orlańskie Spotkania".

Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, jak również zachęcamy właścicieli pozostałych posiadłości do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla".