W ramach realizacji założeń wskazanych w Programie ochrony powietrza dla strefy podlaskiej, w zakresie edukacji ekologicznej, Wójt Gminy Orla w dniu 20 listopada 2023r. ogłosił konkurs ,,Jak dbać o czyste powietrze?” Do udziału w konkursie zaproszono dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli.

Konkurs ogłoszono w dwóch kategoriach:

I kategoria: klasy I-III – wykonanie rymowanki z grafiką.

II kategoria: klasy IV-VIII – wykonanie baneru w formie elektronicznej.

W dniu 15 grudnia 2023r. komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Kostecka – przewodnicząca
 2. Urszula Janiel – członek
 3. Ewa Wejs – członek

dokonała oceny złożonych prac oraz przyznała nagrody.

 

I kategoria: klasy I - III – rymowanka z grafiką

  • I miejsce:
   • Julia Krukowska kl. II
  • II miejsce:
   • Zuzanna Kubaj kl. III
  • III miejsce:
   • Mateusz Tomczuk kl. III
   • Izabela Kryszpiniuk kl. III
  • Wyróżnienia:
   • Jakub Sawicki kl. III
   • Krzysztof Sawicki kl. II

II kategoria: klasy IV – VIII – baner w formie elektronicznej

  • I miejsce:
   • Alan Kużel kl. VII
   • Róża Niewińska kl. V
  • II miejsce:
   • Filip Kubaj kl. V
  • III miejsce:
   • Hanna Cetra kl. VII
  • Wyróżnienia:
   • Oliwier Gawryluk kl. VII
   • Tymoteusz Walenta kl. VII
   • Adrian Ignatiuk kl. VII

 

W dniu 16 stycznia 2024r. wręczono zwycięzcom przyznane nagrody. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały dyplomy oraz gadżety z logo gminy Orla oraz GOK w Orli.

Gratulujemy Laureatom i dziękujemy dzieciom za udział w konkursie!

Zapraszamy do udziału w naszych konkursach!

Autorem zdjęć jest Pani Elżbieta Ciulkiewicz.

 

 Prace laureatów