W dniu 31 października 2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1603B od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 689 do m. Szczyty-Dzięciołowo”. Odcinek drogi powiatowej o długości 436,00 mb posiadał jezdnię bitumiczną w bardzo złym stanie technicznym (liczne ubytki i nierówności). Po dokonanym remoncie przedmiotowa droga zyskała nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego oraz obustronne pobocza żwirowe. Wykonane roboty budowlane znacząco podniosą bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników ww. odcinka drogi. Remont drogi został wykonany przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” z Bielska Podlaskiego za kwotę 184 133,21 zł brutto oraz sfinansowany w 50% z dotacji celowej z budżetu Gminy Orla.

 

zdjęcie swierzo ukończonej drogi

zdjęcie swierzo ukończonej drogi