Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej i linii wodociągowej w ulicy Partyzantów oraz w ul. Żwirki Wigury w Orli. Wartość pierwszego zadania to kwota 607 743 zł. Druga inwestycja kosztowała 369 000 zł. Częściowo inwestycja została dofinansowana z PROW.

W wyniku prowadzonych robót ziemnych drogi zostały uszkodzone i będą naprawione w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przypominamy też, że Gmina Orla ma przygotowaną dokumentację projektową na wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy Partyzantów.