W czasie stanu epidemicznego bardzo ważna jest pomoc potrzebującym – w ostatnich dniach z inicjatywy Wójta Gminy Orla - Leona Pawluczuka w ramach dodatkowych działań, zorganizowano wsparcie w formie rzeczowej na rzecz Domu Opieki „Jesień Podlasia” pod dyrektorstwem Pani Joanny Cylwik.

W pomoc w zakupie i dostarczeniu produktów żywnościowych oraz środków czystości zaangażowali się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli, którzy w dniu 29 grudnia 2021 r. przekazali wsparcie mieszkańcom wspomnianego domu opieki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli w imieniu swoim oraz Wójta Gminy Orla składa serdeczne życzenia noworoczne i świąteczne mieszkańcom Domu Opieki „Jesień Podlasia” w Nurcu, w którym przebywają także pensjonariusze z terenu Naszej gminy.

 

Pracownik GOPS Orla przekazujący paczki dla DSP