Wnioski o udzielenie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy można  składać w Urzędzie Gminy Orla.

Wzór wniosku dostępny w pokoju nr 8 lub sekretariacie Urzędu Gminy ( pokój nr 14) oraz w wersji elektronicznej: wniosek.pdf oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania.pdf

Poprawność złożonego wniosku będzie weryfikowana na podstawie ewidencji zgłoszonych uchodźców przebywających na terenie Gminy Orla, prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli.