W dniu 17 listopada br. na zaproszenie Senatora RP Jacka Boguckiego, Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk wraz z przedstawicielami jednostek samorządowych z powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego odwiedzili Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie poświęcone było merytorycznej rozmowie o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, realizacji projektów w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład”, a także działaniom związanym z dystrybucją węgla i wypłatą dodatków węglowych.