W piątek 27 lipca b.r. Orlę odwiedzili członkowie Stowarzyszenia Emerytów Geodetów Polskich Oddział Białystok. Podczas wizyty, Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk przestawił seniorom krótką informację na temat aktualnej sytuacji gospodarczo-społecznej gminy oraz zamierzeniach samorządu na najbliższy okres. Gościom, Pan Dariusz Horodecki nauczyciel Szkoły Podstawowej w Orli w formie prezentacji przybliżył historię Orli. Zebrani wysłuchali też informacji Pana Jarosława Łaźnego pracownika Urzędu Gminy Orla o komunalizacji nieruchomości po byłej kaflarni w Orli. W sferze zainteresowania gości była Cerkiew Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Szczytach-Dzięciołowo oraz Cerkiew św. Michała Archanioła w Orli. Historie każdej z cerkwi opowiedzieli: Ks. prot. Jan Stepaniuk Proboszcz Parafii Prawosławnej w Szczytach oraz Ks. mitrat Sławomir Chwojko Proboszcz Parafii Prawosławnej w Orli. Zwieńczeniem wizyty było wspólne zdjęcie przed budynkiem Synagogi w Orli.

 

 

 

 

 ludzie przy synagodze