4 lipca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Orli odbyły się warsztaty pod hasłem Cyberbezpieczeństwo w ramach realizowanego przez Gminę Orla Projektu „Razem przeciw przemocy!” dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Pani Mirosława Romaniuk w ciekawy sposób zaprezentowała uczestnikom temat zagrożeń czyhających w sieci internetowej, opowiedziała o tym jak im zapobiegać, oraz gdzie szukać pomocy, jeżeli ktoś został ofiarą cyberprzemocy. Dzieci aktywnie uczestniczyły w dyskusji i chętnie zabierały głos. Podsumowaniem zdobytej wiedzy był quiz z nagrodami, który przeprowadziły Panie Pedagog Elżbieta Krasińska-Oniśkiewicz i Psycholog Ewelina Sokołowska. Następnie odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których dzieci przygotowały plakaty nawiązujące do omawianego wcześniej tematu. Prace będzie można obejrzeć podczas festynu Orlańskie Spotkania, który odbędzie się dnia 5 sierpnia 2023 r. na placu przed synagogą w Orli. Na koniec zajęć, w nagrodę po skończonej pracy, Koło Gospodyń Wiejskich w Orli przygotowało uczestnikom słodki poczęstunek przyrządzony z wykorzystaniem nabytych sprzętów sfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości.