6 czerwca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Malinnikach odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Przeciwdziałanie przestępstwom na szkodę osób małoletnich”, realizowane w ramach projektu „Razem przeciw przemocy!” dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Podczas warsztatów pedagog i psycholog przybliżyli uczestnikom informacje nt definicji przemocy i jej form wobec dzieci, jak się przed nią bronić i gdzie skutecznie szukać pomocy. Uczestnicy dowiedzieli się też jakie prawa posiada ofiara przemocy oraz jak może reagować, gdy sama jest jej świadkiem. Przeprowadzono również trening pewności siebie, w którym dzieci aktywnie uczestniczyły wcielając się w rolę agresora lub ofiary. Uczestnicy warsztatów wykonali plakaty nawiązujące do omawianego tematu, które w sierpniu br. zostaną zaprezentowane podczas Festynu „Orlańskie Spotkania”. Zwieńczeniem ciężkiej pracy był poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Malinnikach z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach ww. projektu ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.