5 września b.r. przekazano plac budowy Wykonawcy zadania pt. "Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla"- firmie CAT-KOP Paweł Szczepański z siedzibą w Wąsewo. Inwestycja, na której realizację Gmina Orla otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polskim Ład – Program Inwestycji Strategicznych – II Edycja, zakłada budowę dwóch zbiorników wodnych oddzielonych drogą - ul. Bielską, zastawek przelewowych, wałów ziemnych, zjazdów, przepustu pod drogą powiatową oraz przebudowę linii energetycznej wysokiego i niskiego napięcia. Zbiornik retencyjny na działce o powierzchni 0,80 ha, służący do wstępnego piętrzenia i podczyszczenia wody, będzie zlokalizowany przy zastawie, natomiast główny zbiornik retencyjny o powierzchni ok. 8 ha, powstanie w sąsiedztwie tzw. sadu w Orli, bezpośrednio wzdłuż rzeki Orlanka.

Wartość zadania – to kwota 8 887 700,00 zł. Zbiornik ma powstać  do końca przyszłego roku.