Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim zakończył prace związane z wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Bielskiej w Orli. Ulica ta to jedna z najbardziej uczęszczanych ulic w Orli. Przejście wykonano, w pobliżu Szkoły Podstawowej w Orli, gdzie kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Rozwiązanie to ma przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa przechodniów w tej części Orli, zwłaszcza tych najmłodszych.

Inwestycja obejmowała też zamontowanie oświetlenia solarnego oraz oznakowania pionowego i poziomego.

Wartość inwestycji to kwota 84 478,86 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych wyniosło 67 583,08 zł. Pozostałe środki finansowe po połowie zapłaciła Gmina Orla oraz Powiat Bielski.